12e editie Kragten Avondloop Herten

Zaterdag

22 JUNI 2019

Schrijf je nu in!

Goede doel

In navolging van het afgelopen jaar wordt ook dit jaar wederom Stichting Leergeld Roermond ondersteund.

Stichting Leergeld Roermond

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De Kragten Avondloop Herten wil hier iets aan doen met hulp van u! In navolging van afgelopen jaar, waarbij voor het eerst goede doelen ondersteund werden, staat dit jaar de stichting Leergeld in de schijnwerper.

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Missie

Stichting Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van stichting Leergeld is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Stichting Leergeld Roermond e.o.,Prins Bernardstraat 36 probeert met onze ondersteuning zoveel mogelijk haar doel te bereiken en dat moet met uw bijdrage lukken.

leergeld.nl/roermond