11e editie
kragten
Avondloop
Herten

Zaterdag

16 JUNI 2018

Privacy Statement

Privacy statement van Kragten Avondloop Herten

Uw privacy

Kragten Avondloop Herten is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Kragten Avondloop Herten persoonsgegevens verwerkt van leden, nten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Kragten Avondloop Herten zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kragten Avondloop Herten, ……... Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het kader van de dienstverlening verzamelt en verwerkt Kragten Avondloop Herten persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een Kragten Avondloop Herten lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met Kragten Avondloop Herten. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, gebruik maakt van onze website inclusief apps, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

E-mail

De Kragten Avondloop Herten heeft een eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief via het secretariaat.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) ontwikkelingen en vergaderingen, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van een mail aan het secretariaat

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) ontwikkelingen of vergaderingen en andere informatie, dan kunt u gebruik maken door een e-mail te sturen aan ons via …….. onder vermelding van afzien van informatie.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Kragten Avondloop Herten laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

Kragten Avondloop Herten geeft, via het web en (eigen) social media kanalen informatie aan bezoekers van de website over haar organisatie, activiteiten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Kragten Avondloop Herten volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Kragten Avondloop Herten zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Kragten Avondloop Herten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Kragten Avondloop Herten (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Kragten Avondloop Herten is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Kragten Avondloop Herten via ………..

Website van Kragten Avondloop Herten

Op de website van Kragten Avondloop Herten kan u een aantal links naar andere websites aantreffen. Kragten Avondloop Herten kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Kragten Avondloop Herten, t.a.v. secretariaat per e-mail: ……. Onder vermelding van privacy

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

Kragten Avondloop Herten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Kragten Avondloop Herten een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Kragten Avondloop Herten uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de nieuwsbrief.

2018