11e editie
kragten
Avondloop
Herten

Zaterdag

16 JUNI 2018

Goede doel

Het goede doel van de kragten avondloop dit jaar is:

Stichting Leergeld Roermond

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De Kragten Avondloop Herten wil hier iets aan doen met hulp van u! In navolging van afgelopen jaar, waarbij voor het eerst goede doelen ondersteund werden, staat dit jaar de stichting Leergeld in de schijnwerper.

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Missie

Stichting Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van stichting Leergeld is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Stichting Leergeld Roermond e.o.,Prins Bernardstraat 36 probeert met onze ondersteuning zoveel mogelijk haar doel te bereiken en dat moet met uw bijdrage lukken.

1km

voor en na- inschrijven

€ 2,00

2,5km

voor en na- inschrijven

€ 2,00

5/10km

voor-inschrijven

 • Leden
  atletiekunie
 • Recreanten
 • € 5,50
 • € 6,50

5/10km

na-inschrijven

 • Leden
  atletiekunie
 • Recreanten
 • € 8,00
 • € 8,00